Kompetence Perfektion Fleksibilitet

HH Specialtryk A/S
Dansk
English


  Forside



  Om HH Specialtryk A/S



  Firmatryksager



  Visitkort-online



  Visitkort i katalog



  Laboratorier og sygehuse



  Laboratorie- og logbøger



  Miljø



  Trykklart materiale



  Logistik og lagerhotel



  Det siger kunderne



  Kontakt os



  Salgs- og lev.betingelser



  Persondatapolitik



 



Persondatapolitik                     

Oplysninger om vores behandling af dine personoplysninger mv.

Vi er den dataansvarlige – hvordan kontakter du os?

HH Specialtryk A/S er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi har modtaget om dig. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

HH Specialtryk A/S
Farum Hovedgade 40B, 3520 Farum
e-mail: hh@hh.dk
Tel +45 4434 0144
CVR. 12566395

Formålene med vores behandling af personoplysninger, hvilke typer/kategorier af oplysninger og retsgrundlaget for behandlingen af dine personoplysninger

Når du bestiller visitkort on-line hos HH Specialtryk:

• Formål: Formålet er at kunne fremstille og levere visitkort med dine indtastede oplysninger.

• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: vi behandler de indtastede oplysninger, samt de relevante adresseoplysninger vi måtte have.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra f

Opbevaring af dine personoplysninger:

• Vi vil opbevare dine personoplysninger så længe der foreligger et sagligt grundlag.

Når du bestiller hos os eller kommunikerer med os:

• Formål: At kunne give tilbud på grafiske løsninger og trykopgaver, at kunne levere de bestilte varer, foretage returnering og reklamation. At overholde lovkrav fx bogføring og regnskab.

• Hvilke typer personoplysninger behandler vi: bl.a. navn, adresse, e-mailadresse, telefonnummer, betalingsoplysninger, ordrehistorik, samt bemærkninger til ordren.

Retsgrundlaget for vores behandling af dine personoplysninger følger af:

• Persondataforordningens artikel 6, stk. 1, litra b, c og f.

Hvor dine personoplysninger stammer fra:

• De oplysninger du afgiver til os.

Vi videregiver dine personoplysninger til følgende modtagere:

• PostNord, GLS, UPS, FedEx, Sendebuddet eller anden transportør vi vælger ved bestillingen. Sendes varen fra fjernlager, kan oplysningerne videregives til leverandøren.

Opbevaring af dine personoplysninger

• Vi opbevarer dine personoplysninger i 5 år til udgangen af et regnskabsår, medmindre der foreligger en saglig grund til længere opbevaring.

Dine rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder skal du kontakte os.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores eller lovlige behandling af dine personoplysninger.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Du har i visse tilfælde ret til at modtage dine personoplysninger i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt at få overført disse personoplysninger fra én dataansvarlig til en anden uden hindring.

Du kan læse mere om dine rettigheder i Datatilsynets vejledning om de registreredes rettigheder, som du finder på www.datatilsynet.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, Borgergade 28, 5, 1300 København K over vores behandling af dine personoplysninger. Du kan læse mere på www.datatilsynet.dk.

Dokumentoplysning

Dette er 1. version af HH Specialtryks A/S persondatapolitik, 25. Maj 2018.


HH SPECIALTRYK A/S
Farum Hovedgade 40B, DK-3520 Farum
Tel +45 4434 0144
Udskriv side!  Send til en ven!   Sitemap  hh@hh.dk  Home